SIMA® methode

Ik maak gebruik van de SIMA® methode: Systeem Individuele Motivatie Analyse. Deze methode brengt jouw motivatiekompas® in kaart door te onderzoeken welke activiteiten je in het verleden met plezier en tevredenheid hebt gedaan. Als je immers wilt weten wat je in de toekomst met plezier gaat doen, kun je het beste kijken naar wat je in het verleden met plezier hebt gedaan!

Het motivatiekompas® bestaat uit vijf onderdelen:

  1. Motiverende onderwerpen: de onderwerpen die je boeien en waar je je graag mee bezighoudt.
  2. Motiverende omstandigheden: de omstandigheden waarin je optimaal functioneert. Wat brengt jou er bijvoorbeeld toe om iets te gaan doen? Waardoor blijft het leuk? Welk resultaat wil je bereiken? Maar ook: welke waardering vind je prettig? Wil je graag weten wat er van je verwacht wordt? Hoe kijk je aan tegen spelregels (houd je ervan of ben je liever heel vrij bezig) en is het belangrijk voor je om in een gezellige, in een creatieve of in een ondernemende omgeving bezig te zijn?
  3. Gemotiveerde vaardigheden: dat is wat je graag doet en daardoor waarschijnlijk ook vaak en goed doet. Vind je het leuk om iets te maken? Iets te bedenken? Iets te onderzoeken? Iets te organiseren? Met mensen te praten? Die dingen blijken uit je activiteiten.
  4. Motiverende werkverhouding: welke plaats neem je van nature in als je met anderen bezig bent? Hoe sta je tegenover andere studenten of scholieren, leraren en ouders? En tegenover een leidinggevende?
  5. Centrale drijfveren: datgene wat je bewust of onbewust telkens weer wilt bereiken, het centrale element dat iets leuk maakt voor je.

Deze methode is gericht op het achterhalen van je sterke, gemotiveerde kwaliteiten – niet op het in kaart brengen van je zwakke kanten. Je sterke kanten vormen het uitgangspunt voor jouw ontwikkeling. Je ontdekt wat jou motiveert, wat je talenten zijn, welk beroep bij je past en welke studie je daarvoor nodig hebt. Tegelijk geeft de methode de nodige handvatten om te bepalen of een gekozen studierichting of beroep daadwerkelijk bij je past.
Jouw motivatiekompas® is duurzaam, het komt op jonge leeftijd naar voren en blijft gedurende het leven constant aanwezig. Het is geen psychologisch onderzoek. Ik kijk naar hoe iemand is, niet waarom iemand zo is.

pastedGraphic.png